Viên Nén Cà Phê

CÀ PHÊ VIÊN NÉN CARRARO SINGLE ORIGIN BRASILE
CÀ PHÊ VIÊN NÉN CARRARO DECAFFEINATO
CÀ PHÊ VIÊN NÉN CARRARO PURO ARABICA
CÀ PHÊ VIÊN NÉN CARRARO PRIMO MATTINO
CÀ PHÊ VIÊN NÉN CARRARO CREMA ESPRESSO
Liên hệ qua Zalo