Đèn sưởi nhà tắm

MÁY SƯỞI NHÀ TẮM STEBA BS 1800 TOUCH
ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM CHEFMAN CM-612B
ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM CHEFMAN CM-613B