Máy Tăm Nước

Máy Tăm Nước Philips Sonicare Air Floss Ultra HX8462/01
MÁY TĂM NƯỚC LÀM SẠCH RĂNG PANASONIC EW-1211
MÁY TĂM NƯỚC ORAL-B BRAUN PROFESSIONAL CARE WATERJET
Máy Tăm Nước Philips Sonicare Air Floss Ultra Black HX8431/03
MÁY TĂM NƯỚC PHILIPS SONICARE AIRFLOSS HX8431/01
Máy tăm nước Nevadent Water Jet Flosser