Gạt Tàn Pha Lê

GẠT TÀN KHỬ MÙI TỰ ĐỘNG dòng CAO CẤP GESPER
Gạt tàn khử mùi thuốc lá Holmes Smoke Grabber
Gạt tàn Nachtmann Cigar 52814 ZIGARRENASCHER RUND
Gạt tàn Nachtmann Cigar 52815 ZIGARRENASCHER DREIECKIG