Binh Giữ Lạnh Rượu Vang

Bình giữ lạnh rượu vang của bộ sưu tập Emsa Flow Slim
Bình Giữ Lạnh Rượu Vang WMF Ambient Sekt- & Weinkühler